Стратегически документи

Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г.

Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г.

Отчетът за изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве
за периода 2009-2010 г. е приет с Протокол на Министерския съвет № 36.1 от 28 септември 2011 г.
 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 49.31 на Министерския съвет от 18.12.2008 г.