Стратегически документи

Национален план за действие за реформа в институционалната грижа за деца в Република България 2008-2011 г.

Национален план за действие за  реформа в институционалната грижа за деца в Република България 2008 -2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 46.1 на Министерския съвет от 27.11.2008 г.