Стратегически документи

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2008 година

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2008 година


Документът е валиден до края на : 2008 г.
Документът е приет с Протокол № 13.2 на Министерския съвет от 26.03.2008 г.