Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Алфатар 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Алфатар 2007 - 2013 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението през 2011 година на Общинския план за развитие на Община Алфатар за периода 2007-2013 година, приет с Решение №055 на Общинския съвет от 30.03.2012 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Алфатар за периода 2007-2013 година през 2012 година, приет с Решение №194 на Общинския съвет от 29.03.2013 г.

Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Алфатар за периода 2007-2013 година през 2013 година, приет с Решение №334 на Общинския съвет от 28.03.2014 г.

Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на Община Алфатар за периода 2007-2013 година, приет с Решение №462 на Общинския съвет от 27.03.2015 г.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.