Стратегически документи

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му за 2009 г.

Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2009 г. е приета на основание чл.4, ал.7 от Закона за борба с трафика на хора. Програмата е приета в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на България като страна, член на Европейския съюз.
Националната програма е изготвена от Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет с експертната подкрепа на Постоянната работна група към комисията. 


Документът е валиден до края на : 2009 г.
Документът е приет с Протокол № 15.2 на Министерския съвет от 16.04.2009 г.