Стратегически документи

Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския Съюз (2009 г.)

Програмата е приета с ПМС № 76 от 9 февруари 2009 г. Главната задача на годишната програма е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза. Ето защо програмата е съобразена със Законодателната и работната програма на Европейската комисия за 2009 г. и с 18-месечната програма на Френското, Чешкото и Шведското председателство.


Документът е валиден до края на : 2009 г.