Стратегически документи

Визия за нова политика за развитие на българските железници 2008-2013 г.

Визията провеждане на целенасочена политика за намаляване на интензивността по пътищата и подобряване безопасността на движението и за опазване на околната среда от вредното въздействие от автомобилните превози. В основата на тази политика е съживяването на железниците, увеличаването на пазарния им дял за сметка на преразпределение на превозите от автомобилен и железопътен транспорт. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 66 на Министерския съвет от 02.02.2009 г.