Стратегически документи

Национална програма за неонатален схлухов скрининг 2006-2010 г.

Стратегическата цел на универсалния неонатален слухов скрининг е ранното откриване на слуховите увреждания при всички  новоредени деца в страната. По този начин се отдиференцират три  основни групи деца: нормално чуващи новородени деца; слухово увредени деца; рискови групи за активно наблюдение. 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 49.21 на Министерския съвет от 05.12.2006 г.