Стратегически документи

Национална програма за редки болести 2009-2013

Националната програма е изготвена в съответствие с европейската и национална здравни стратегии. Ключова роля за развитието на Европейската общност се пада на съчетанието на принципите за солидарност и равни възможности за здраве с иновациите и технологичния напредък. През 2007 г. България бeше приета за член на Европейския съюз. Страната в момента има уникалния шанс да ползва натрупания опит на водещи Европейски и други страни при оптимизиране и разширяване на собствената си Национални програми.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 46.19 на Министерския съвет от 27.11.2008 г.