Стратегически документи

Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 2007-2013

Стратегията представлява документ с дългосрочен характер, чрез който се изразява държавната подкрепа в областта на малките и средните предприятия (МСП) в страната. Стратегията онаследява и доразвива приоритетите от Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в България 2002-2006 и следва политиката на ЕС към МСП, описана в "Европейската харта за малките предприятия".
 


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 7.1 на Министерския съвет от 22.02.2007 г.