Стратегически документи

Национална програма "Медицински стандарти в РБ 2008-2010"

Целта на програмата е да се осигурят предпоставки и условия за създаване и усъвършенстване на медицинските стандарти с оглед повишаване на качеството и ефективността на здравната система.
 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 731 на Министерския съвет от 20.11.2008 г.