Стратегически документи

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България

Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в България е приета


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 37.1 на Министерския съвет от 25.09.2008 г.