Стратегически документи

Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.

Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г. е разработена съгласно изискванията на чл.5, ал.1, т.5 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата.

Програмата е отменена с Проткол 19.4 на Министерския съвет от 11 май 2016 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 43.2 на Министерския съвет от 15.11.2007 г.