Стратегически документи

Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 -2015 г.

Планът за действие за 2008 г. към стратегията е приет с Протокол № 22.21 от заседанието на Министерския съвет на 5 юни 2008 г.

Годишният доклад за изпълнението на Плана за действие за 2008 г. и Плана за действие за 2009 г. на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 - 2015 г. са приети с Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 23 април 2009 г.

Годишният доклад за изпълнението на Плана за действие за 2009 г и Планът за действие за 2010 г. на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008 - 2015 г. са приети с Протокол № 21.23 на Министерския съвет от 02 юни 2010 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 22.21 на Министерския съвет от 05.06.2008 г.