Стратегически документи

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г. определя общата рамка за възможностите за оползотворяването на биомаса за енергийни цели.

 


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 388 на Министерския съвет от 20.06.2008 г.