Стратегически документи

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 2007-2009 г.

Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз 2007-2009 г. е приета с Решение на Министерския съвет №290 от 2007 г. и съдържа целите и приоритетите на комуникационните дейности за първите три години от членството на страната в ЕС.


Документът е валиден до края на : 2009 г.