Стратегически документи

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"


Документът е валиден до края на : 2008 г.