Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бобов дол 2007 - 2013 г.

Проект на общински план за развитие на Община Бобов дол 2007 - 2013 г.

Актуализираният документ съдържа анализ на текущата ситуация в община Бобов дол, като са отчетени настъпилите промени в периода от 2005 до 2010 г. Актуализирани са визията за развитие на общината, стратегическата цел, основните цели и приоритети.


Документът е валиден до края на : 2013 г.