Стратегически документи

Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България 2008 - 2012 г.

Целите и приоритетите, заложени в стратегията са в отговор на новите предизвикателства, пред които е изпрвена българската статистика. Такива са нарастващото търсене на статистическа информация, появата на нови информационни потребости и необходимостта от ускорено внедряване на новите информационни и комуникационни технологии в производството и разпространението на статистическа информация.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 15.3 на Министерския съвет от 02.04.2008 г.