Стратегически документи

Национална програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми в Република България 2006 - 2008 г.

Стратегическата цел на програмата е намаляване на употребата на опиати и свързаните с употребата на наркотици здравни и социални рискове чрез развиване на система от достъпни и ефективни програми за метадоново поддържащо лечение.
 


Документът е валиден до края на : 2008 г.