Стратегически документи

Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили

Актуализираният план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили е изменен с Постановление на Министерския съвет № 58 от 16 март 2007 г. 

Актуализираният план е отменен с Постановление на Министерския съвет № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Постановление № 301 на Министерския съвет от 10.11.2004 г.