Стратегически документи

Национална стратегия за борба с наркотиците 2003 - 2008 г.

Целите на стратегията са ограничаване употребата на наркотични вещества, намаляването на тяхното предлагане и създаване на звено за оперативна информация.


Документът е валиден до края на : 2008 г.