Стратегически документи

Стратегия за интегрирано гранично управление на Република България

Стратегия за интегрирано гранично управление на Република България.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Решение № 47 на Министерския съвет от 27.01.2006 г.