Стратегически документи

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. описва политиките и приоритетите за развитие на сектор “рибарство” – риболов и аквакултура, както и районите на действие на рибарските групи, които ще получат финансиране от Европейския фонд по рибарство.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 38.24 на Министерския съвет от 11.10.2007 г.