Стратегически документи

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г.

Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 53.3 на Министерския съвет от 15.12.2005 г.