Стратегически документи

Национална стратегия за борба с наркотиците 2003 – 2008 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците 2003 – 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.