Стратегически документи

План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност

План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност


Документът е валиден до края на : 2008 г.