Стратегически документи

Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006 - 2015 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006 - 2015 г. не е действащ стратегически документ след приемането на Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. с Протокол № 48.1 на Министерския съвет от 27.11.2013 г. 


Документът е валиден до края на : 2013 г.