Стратегически документи

Стратегически план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г.

Стратегически план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2011 г.