Стратегически документи

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства до 2015 г.

Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства до 2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Заповед на Министъра на образованието от 11.06.2004 г.