Стратегически документи

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”


Документът е валиден до края на : 2008 г.