Стратегически документи

Втори национален план за действие по изменение на климата 2005 – 2008 г.

Втори национален план за действие по изменение на климата 2005 – 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2008 г.