Стратегически документи

Стратегия за набиране на кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили

Документът определя мисията на системата на въоръжените сили да привлече, подбере и проведе индивидуално обучение и приеме кандидатите за кадрови военнослужещи за нуждите на въоръжените сили с подготвен и мотивиран личен състав за назначаване на първа длъжност.


Документът е валиден до края на : 2011 г.