Стратегически документи

Стратегия за развитие на системата за обучение и контрол по английски език за периода 2006-2010

Основните цели на стратегията са да се определят мерките и дейностите за усъвършенстване на системата за обучение по английски език на кадровите военнослужещи и гражданските лица на общо и професионално ниво  в съответствие със стандартите на НАТО STANAG 6001.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Заповед на Министъра на отбраната от 06.01.2006 г.