Стратегически документи

Стратегия за развитие на системата за образование и квалификация на кадровите военнослужещи от въоръжените сили на Република България

Документът посочва рамките, в които държавата ще провежда обучение на кадровите военнослужещи за придобиване на нужните образование, квалификация и  компетентност за потребностите на въоръжените сили.


Документът е валиден до края на : 2011 г.