Стратегически документи

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.

Планът е първият от трите национални плана за действие по енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги. С него се формулират междинна индикативна цел за този период, а именно спестяване на горива и енергии в размер на 3 % от осреднената стойност на крайното енергийно потребление за периода 2001-2005 година.

Отчетът за изпълнението през 2008 г. на плана е приет с Протокол № 33.1 от заседанието на Министерския съвет на 26 август 2009 г.

Отчетът за изпълнението през 2009 г. на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г. е приет с Протокол № 44.1 от заседанието на Министерския съвет на 08 декември 2010 г.

Отчетът за изпълнението на Първия национален план за действие по енергойна ефективност 2008 - 2010 г. е приет с Протокол № 31.1 от заседанието на Министерския съвет на 24 август 2011 г.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 37.32 на Министерския съвет от 04.10.2007 г.