Стратегически документи

Национална програма за ограничаване на остеопорозата в Република България 2006 – 2010 г.

Стратегическата цел на програмата е да се ограничи риска от възникване на остеопороза, появата и прогресирането на остеопорозните фрактури, с цел намаляване инвалидизирането и смъртността от това заболяване.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 26.4 на Министерския съвет от 29.06.2006 г.