Стратегически документи

Национална прогрaма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007 – 2011 година

Програмата цели да се укрепи инфраструктурата, управлението и координацията на отделните елементи на здравната система, ангажирани с контрола на туберкулозата в страната. Друга важна цел е да се реализира адекватен епидемиологичен надзор, своевременна диагностика и ефективно лечение на туберкулозата.


Документът е валиден до края на : 2011 г.
Документът е приет с Протокол № 25.1 на Министерския съвет от 28.06.2007 г.