Стратегически документи

Стратегия за внедряване на електронното здравеопазване в България

Основните цели на стратегията са подобряване на здравното състояние и качеството на живот на българските граждани, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до съвременни, ефективни и качествени здравни услуги с помощта на съществуващи и нови технологични възможности, в съответствие с променящите се потребности и повишената мобилност на населението.


Документът е валиден до края на : 2012 г.
Документът е приет с Протокол № 53.1 на Министерския съвет от 28.12.2006 г.