Стратегически документи

Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола 2005 - 2010 г.

Стратегическите цели на програмата са до 2010 г. да се постигне:
1. Прекъсване на местното разпространение на морбили
2. Елиминация на вродената рубеола (< 1 случай с вроден рубеолен синдром на 100 000 живородени)
3. Трайно снижение на заболяемостта от епидемичен паротит, без периодични подеми

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 48.2 на Министерския съвет от 16.11.2005 г.