Стратегически документи

Стратегия за управление на човешките ресурси в държавната администрация 2006 – 2013 г.

Стратегията определя рамките на действие в областта на управлението на човешките ресурси за подобряване ефективността на държавната администрация в Република България. 

Планът за изпълнение на Стратегията за управление на човешките ресурси 2006 - 2009 г. е приет с Протокол № 29.16 от заседанието на Министерския съвет на 20 юли 2006 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 29.16 на Министерския съвет от 20.07.2006 г.