Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Струмяни 2007 - 2013г.

Общински план за развитие на Община Струмяни 2007 - 2013г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.