Стратегически документи

Програма за развитие на земеделието и селските райони в Странджа - Сакар

Основните цели на стратегията са постепенно увеличаване готовността на местните общности за усвояване и оптимизиране на финансови средства от национални, европейски и други международни фондове и програми, както и стимулиране развитието на ефективно и модернизирано земеделско производство и повишаване на инвестиционната атрактивност на района.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Протокол № 23.2 на Министерския съвет от 09.06.2005 г.