Стратегически документи

Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Националният план е приет с Протокол № 53.4 от заседанието на Министерския съвет на 28 декември 2006 г. Основните цели на документа са:

- повишаване на конкурентоспособността на земеделието, ХВП и горското стопанство

- опазване на природните ресурси и подобряването на околната среда

- увеличаване на възможностите за заетост и подобряване на качеството на живот в селските райони

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.