Стратегически документи

Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България за периода 2005 - 2008 г.

Целта на програмата е създаването на възможности за системни занимания на гражданите физически упражнения, спорт и социален туризъм и разширяване на социалните и престижни функции на българския спорт. По този начин българският обществен модел на спорта ще може успешно да се интегрира към европейската спортна система.


Документът е валиден до края на : 2008 г.