Стратегически документи

Национална програма "Младежки информационно - консултантски центрове 2007 - 2010 г."

Националната програма е актуализирана с Протокол № 45.1 от заседанието на Министерския съвет. Нейните основни цели са:

• Да повиши мотивацията на младите хора за собственото им развитие, за развитието на обществото, в което живеят и за участието и реализацията им в обществения живот.

• Да подпомогне реализацията на младежките общности и адаптивността им към европейските ценности и стандарти.

• Да развие капацитета на организациите, които работят в полза на целевата група на Програмата, за предоставяне на младежки услуги.

 

 


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Протокол № 29.1 на Министерския съвет от 26.07.2007 г.