Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Сатовча 2005 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Сатовча 2005 - 2013 г.

Актуализирана е  индикативна таблица към  Общински план за развитие на община Сатовча 2005 – 2013 год. и актуализацията е приета с Решение № 38 / 31.01.2008 год. на Общински съвет – Сатовча.

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.