Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Берковица 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Берковица 2007 - 2013 г.

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Берковица 2007-2013 г. приета с Решение 1262 на Общинския съвет от 23.01.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.