Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Летница 2007 - 2013 г.

Общински план за развитие на Община Летница 2007 - 2013 г.

Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Летница за 2012 г.

Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Летница за 2011 г.

Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Летница за 2010 г.

Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Летница за 2009 г.   

Годишен доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Летница за 2008 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.