Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Бяла Слатина 2007 - 2013 г. е приет с Решение № 308 от 2006г. и е допълнен с Решение № 609 от 25.03.2010г.

Междинна оценка на изпълнението на План за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2007-2011 г.

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 308 на Общинския съвет от 01.01.9999 г.